12 Ocak 2012 Perşembe

WebUserControl Altından Default.aspx deki Kodu Çağırma

Selamlar tüm aspx kullanıcıları WebUserControlle işleri olmuştur. WebUserControl içine yerleştirdiğiniz bir butonun CodeBihend ile AnaSayfa içindeki bir Fonksiyonun nasıl çağrılacağını göstereceğim.
Default.aspx için codebehind foksuyonumuz;
public void ShowSepetBilgisi()
{
DataTable _tablo = (DataTable)Session["KULLANICISEPETI"];
lbSepetBilgisi.Text = "Şuan sepetinizde " + _tablo.Rows.Count.ToString() + " ürün bulunmakta.";
lbSepetBilgisi.Text += "ALPER";
}

WebUserControl içindeki Butonumuzun code-behind fonksiyonu ;
protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
{
DataTable _tablo = (DataTable)Session["KULLANICISEPETI"];
DataRow _row = _tablo.NewRow();
_row["urunid"] = lbUrunID.Text;
_row["adet"] = ddlAdet.SelectedValue;
_tablo.Rows.Add(_row);
Session["KULLANICISEPETI"] = _tablo;
ddlAdet.SelectedIndex = 0;

this.Page.GetType().InvokeMember("ShowSepetBilgisi",
System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, null, this.Page, new object[] {});
}

Burada gördüğünüz ;
this.Page.GetType().InvokeMember("ShowSepetBilgisi",
System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, null, this.Page, new object[] {});


komutuyla Parent Page ( Default.aspx ) deki ShowSepetBilgisi fonksiyonumuzu Çağırabiliriz.

Mutlu Kodlar!