6 Mart 2011 Pazar

MDI Child Form Maximize Problemi

Visual Studio 2008 de , MDI parent içinde Child formları Maximize özellikte görüntüledğinizde, form içindeki bazı controllerin form dışına çıktığını özellikle DOCK özellikli controllerin oturmadığını görebilirsiniz. bunu engellemek için Child Formunuzu Show yaparken şu şekilde kullanın;


frm.MdiParent = Me

frm.Show()
frm.BringToFront()
frm.WindowState = FormWindowState.Normal
frm.WindowState = FormWindowState.Maximized

Tüm child form içindeki DOCK özellikli controllerin güzel bir şekişde oturduğun göreceksiniz.