11 Aralık 2011 Pazar

10 Aralık 2011 Cumartesi

gridview excel export

Response.Clear(); Response.AddHeader("content-disposition","attachment;filename=Test.xls"); Response.ContentType = "application/ms-excel"; Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode; Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.Unicode.GetPreamble()); System.IO.StringWriter sw = new System.IO.StringWriter(); System.Web.UI.HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw); FormView1.RenderControl(hw); Response.Write(sw.ToString()); Response.End();

26 Kasım 2011 Cumartesi

Enter Tuşuyla CodeBehind Çağırmak

txtSeriNo.Attributes.Add("OnKeyPress", "javascript:if (event.keyCode == 13) __doPostBack('" + Button2.UniqueID + "','')");

10 Ekim 2011 Pazartesi

HTML Tagda Code behind Fonksiyonu Çağırma

< a href ="#" runat ="server" onserverclick='Button1_Click' > Run Code

c# code behind

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (txtName.Text == "")
{
lbMesaj.Text = "Please Enter Name";
txtName.Focus();
}
}

27 Ağustos 2011 Cumartesi

AutoScroll True iken Panel İçine Eklenen Controllerin Yükseklik Sorunu

Bir Panel'e AutoScroll Ture özelliği verdikten sonra , Panel içine alt alta kontrol eklemeye başladığınızda , baz kontrollerin GÖRÜNMEDİĞİNİ göreceksiniz, bunun sebebi, Panelin VerticalScroll un Maximum değerin 32535 kadar olduğunundan kaynaklanmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Panel içine eklediğiniz Controlleri bir fonksiyon içine gömün ve eklediğiniz kontrolün DOCK özelliğini TOP yapın. Bölyece istediğiniz kadar controlü alt alta koyduğunuzda tümünün görüntülendiğini göreceksiniz.

Bu sorun CRM yazılımı yaptığımda karşıma çıktı ve inanılmaz sıkıntılar çektim , Dock'u Top yaptığınızda ortadan kalkacaktır.

6 Mart 2011 Pazar

MDI Child Form Maximize Problemi

Visual Studio 2008 de , MDI parent içinde Child formları Maximize özellikte görüntüledğinizde, form içindeki bazı controllerin form dışına çıktığını özellikle DOCK özellikli controllerin oturmadığını görebilirsiniz. bunu engellemek için Child Formunuzu Show yaparken şu şekilde kullanın;


frm.MdiParent = Me

frm.Show()
frm.BringToFront()
frm.WindowState = FormWindowState.Normal
frm.WindowState = FormWindowState.Maximized

Tüm child form içindeki DOCK özellikli controllerin güzel bir şekişde oturduğun göreceksiniz.

20 Şubat 2011 Pazar

MikroTik Yazılımı

Eğer MikroTik üzerinde C# da yazılım geliştiriyorsanız , Mikrotik üzerinde API portunun açık olduğundan emin olun. Bunu Winbox ile kontrol edebilir API portunu açıp kapatabilirsiniz.
Sorun ve görüşleriniz için lütfen mesaj bırakın.

24 Ocak 2011 Pazartesi

Mysql PHP Türkçe Karakter Sorunu

Eğer mysql e türkçe bir bilgi kayıt edecekseniz ve PHP de kodla kaydediyorsanız bunu ekleyin;

$link = mysql_connect("IPadresi","username","password");
mysql_select_db("tabloadı",$link);

@mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

bu kod, girilen SQL kodlarındaki Türkçe Karakterin Düzgün Kaydedilmesini Sağlar.
örn:
$sql = 'INSERT INTO tablom(isim) VALUES ("üğişççöÇÖÇÖ")';
mysql_query($sql)

23 Ocak 2011 Pazar

FileUpload da birden fazla dosya yüklemek

Eğer birden fazla FileUpload kullanıyorsanız ve herhangi bir fileupload a dosya seçtikten sonra kaydedi tıkladığınızda IE size SAYFA GÖRÜNTÜLENEMİYOR diye mesaj verirse
web.config dosyasının syste.web tag içine
< maxrequestlength="1048576" executiontimeout="3600"> kodunu ekleyin.

Hatanın kaynağı, session time out olabilir, göndereceğiniz dosya büyük boyutta olabilir. yukarıdaki değerleri değiştirer yüklemeyi arttırabilirsinizç